Prijava

Prijavi se sa svojom e-mail adresom,
Na tvoju e-mail adresu ćemo ti poslati link. Navedene osobne podatke Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, obrađivati će u svrhe praćenja prijava i slanja nagrada, najkasnije 90 dana nakon završetka natječaja. Ako sudionik to zatraži, ima pravo pristupa svojim podacima, pravo na ispravak i, ako je primjenjivo, pravo na prenosivost podataka.

Install to the your device

It's faster, you don't have to open a browser and you don't have to remember anything.