Pravila

PRAVILA NATJEČAJA: "Loctite Izazov"

 

1. Organizator natječaja

Organizator natječaja je:

Henkel Croatia d.o.o.

Sa sjedištem: Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

(u daljnjem tekstu "organizator" ili "Henkel Croatia«)

 

2. Trajanje i mjesto natječaja

Natječaj je otvoren od 15. rujna 2023. od 00:00 do 25. studenog 2023. do 23:59 u Hrvatskoj na web stranici organizatora www.sayyestoloctite.eu/hr.

 

3. Otkrivanje pravila natječaja

Ova službena pravila natječaja dostupna su na www.sayyestoloctite.eu/hr tijekom trajanja natječaja.

 

4. Uvjeti i ograničenja sudjelovanja u natječaju

Svaka fizička osoba starija od 18 godina, sa stalnim prebivalištem i poštanskom adresom u Hrvatskoj, koja ispravno i potpuno ispuni obrazac s potrebnim podacima (ime i prezime, telefonski broj, poštanska adresa i e-mail) i postavi fotografiju svog projekta na web stranicu www.sayyestoloctite.eu/hr i registrirajte se za natječaj. Projektna fotografija mora sadržavati recikliranje/poboljšanje/popravak predmeta koji sudionik nije bacio, već ponovno upotrijebio (u daljnjem tekstu „fotografija“).

Ne postoji ograničenje broja fotografija koje šalje jedna osoba, tako da natjecatelj može poslati više fotografija. Međutim, svaki sudionik može dobiti nagradu ili poklon za prvih 150 sudionika (kako je definirano u članku 5. ovih pravila) samo jednom.

Organizator ne snosi odgovornost da sudionik iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti web stranici.

Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje organizatoru pravo korištenja bilo koje poslane fotografije u promotivne svrhe diljem svijeta, uključujući korištenje ili obradu od strane drugih tvrtki Henkel grupe, uz navođenje autora fotografije, vremenski i sadržajno neograničeno i bez prava posebnog plaćanja, osim što dobiva poklon na koji sudionik ima pravo ukoliko ispunjava uvjete.

Svaki sudionik je odgovoran za sadržaj objavljene fotografije. Nije dopušteno objavljivanje sadržaja koji krše prava trećih osoba ili sadržaja koji je nepristojan, vulgaran, bez poštovanja ili nezakonit. Pružanje lažnih informacija s namjerom prijevare ili kršenje primjenjivih zakona i propisa nije dopušteno. Organizator zadržava pravo ukloniti takav sadržaj koji je poslao Sudionik i diskvalificirati Sudionika iz Natječaja.

Od sudjelovanja su isključeni zaposlenici organizatora, članovi njihove uže obitelji te svi drugi zaposlenici ili osobe na bilo koji način povezane s organizatorom. Maloljetne osobe mogu sudjelovati uz suglasnost zakonskog zastupnika, mogu preuzeti nagradu sukladno pravilima natječaja.

 

5. Nagrade i pokloni za prvih 150 sudionika

Svaki sudionik koji ispuni uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri dobit će nagradu od Treeceleta u vidu sadnje 3 stabla u Keniji i besplatno Loctite ljepilo od organizatora.

Uz to, prvih 150 sudionika dobiva prigodan poklon u obliku ručno rađene narukvice.

 

6. Obavijest o dodjeli poklona i njegovoj dostavi

Pokloni će biti dostavljeni svim sudionicima najkasnije 30 dana nakon završetka nagradnog natječaja na adresu koju su pismeno dostavili e-mailom. Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kašnjenje u isporuci ili gubitak pošiljke poslane na adresu sudionika.

U slučaju da poklon nije moguće dostaviti na adresu priopćenu organizatoru, ili ga sudionik ne preuzme, smatra se da je sudionik odustao od prava na preuzimanje poklona.

 

7. Uvjeti sudjelovanja u natječaju

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su pročitali pravila nagradne igre i uvjete sudjelovanja, da su ih razumjeli i da se s njima slažu.

 

8. Ostali uvjeti

Organizator zadržava pravo izmjene, otkazivanja ili druge izmjene natječaja i domena u bilo kojem trenutku tijekom trajanja natječaja. Pravila natječaja mogu se mijenjati ili dopunjavati tijekom trajanja. Organizator nagradne igre ne odgovara za bilo kakvu štetu ili moguću imovinsku ili neimovinsku štetu koja bi nastala kao posljedica pripreme ili izvođenja bilo kakvih radnji, sudjelovanja u nagradnoj igri ili davanja poklonova u sklopu nagradne igre ili u svezi s tim. s tim.

Organizator nagradne igre ne snosi odgovornost za gubitak, neisporuku, kašnjenje ili oštećenje nagrade u slučaju njezinog transporta poštom. Organizator ne snosi odgovornost za stanje dostavljene nagrade, a dobitnik se za sve reklamacije mora obratiti transportnoj službi.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati sudionika u bilo kojem trenutku trajanja natječaja i brisati njegove doprinose bez naknade, ako sudionik krši uvjete ovih pravila ili ako je njegovo ponašanje na natječaju u suprotnosti s legitimnim interesima organizatora ili drugim sudionicima ili su u sukobu s pravnim sustavom u Hrvatskoj ili dobrog ponašanja.

Rezultati natječaja su konačni, bez mogućnosti žalbe. Organizator zadržava pravo zamjene objavljenih nagrada nagradama slične vrste i odgovarajuće vrijednosti te promjene uvjeta nagradnog natječaja, posebice u slučaju da nagrade ne budu proslijeđene organizatoru na dostavu dobitnicima sukladno odredbama pravila natječaja.

 

9. Osobni podaci

Administrator osobnih podataka sudionika nagradne igre je Henkel Croatia d.o.o., sa sjedištem na adresi Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, e-mail: ljepila.hr@henkel.com. 

Osobne podatke sudionika natječaja obrađujemo u svrhu prijave na natječaj, vođenja evidencije sudionika, informiranja sudionika i slanja nagrada. Pravni temelj za ovu obradu su ova pravila natječaja koja predstavljaju ugovorni ugovor između sudionika i organizatora, a to je tvrtka Henkel Croatia d.o.o.

Primatelj osobnih podataka sudionika je isti kao i voditelj.

Osobne podatke administrator će čuvati za cijelo vrijeme trajanja natječaja te 90 dana nakon njegovog završetka, tj. najkasnije do 25.02.2024.

Sudionik ima pravo zahtijevati od Henkel Croatia d.o.o. omogućen pristup osobnim podacima, tj. ima pravo od te tvrtke dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose ili ne, te ako je tako, ima pravo dobiti pristup tim osobnim podacima i drugim određenim informacijama. Sudionik također ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose. U slučaju da se osobni podaci obrađuju automatski, sudionik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose i koje posjeduje voditelj obrade u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te pravo na prijenos tih podataka drugom voditelju obrade, a da ga voditelj obrade u tome ne ograničava.

Online obrazac za prijavu, koji je potreban za sudjelovanje u natječaju i dostupan je na web stranici www.sayyestoloctite.eu/hr, uključuje sljedeću izjavu: Gore navedene osobne podatke Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, obrađivati ​​će u svrhe praćenja prijava i slanja nagrada., najkasnije 90 dana nakon završetka natječaja. Ako sudionik to zatraži, ima pravo pristupa svojim podacima, pravo na ispravak i, ako je primjenjivo, pravo na prenosivost podataka.

Install to the your device

It's faster, you don't have to open a browser and you don't have to remember anything.