Pravila

PRAVILA NATEČAJA: "Loctite izziv"

 

1. Organizator natečaja

Organizator natečaja je:

HENKEL Slovenija d.o.o.

s sedežem: Industrijska ulica 23, 2506 Maribor

(v nadaljevanju "organizator" ali "Henkel Slovenija”)

 

2. Trajanje in kraj natečaja

Natečaj je odprt od 15. septembra 2023 od 00:00 do 25. novembra 2023 do 23:59 na spletni strani organizatorja v Sloveniji www.sayyestoloctite.eu/si. 

 

3. Razkritje pravil natečaja

Ta uradna pravila natečaja so ves čas trajanja na voljo na spletni strani www.sayyestoloctite.eu/si. 

 

4. Pogoji in omejitve sodelovanja na natečaju

Vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, s stalnim prebivališčem in poštnim naslovom v Sloveniji, ki pravilno in v celoti izpolni obrazec s potrebnimi podatki (ime in priimek, telefonska številka, poštni naslov in e-pošta) ter naloži fotografijo svojega projekta na spletno stran www.sayyestoloctite.eu/si in se tako prijavi na natečaj. Projektna fotografija mora vsebovati recikliranje/izboljšanje/popravilo predmeta, ki ga udeleženec ni zavrgel, temveč ponovno uporabil (v nadaljevanju »fotografija«).

Število fotografij, ki jih pošlje ena oseba, ni omejeno, zato lahko udeleženec natečaja pošlje več fotografij. Vsak udeleženec pa lahko prejme nagrado ali darilo za prvih 150 udeležencev (kot je določeno v 5. členu teh pravil) le enkrat.

Organizator ne odgovarja za to, da sodelujoči iz kakršnega koli razloga ne more dostopati do spletne strani.

S sodelovanjem v natečaju udeleženec podeli organizatorju pravico do uporabe katere koli poslane fotografije v promocijske namene po vsem svetu, vključno z uporabo ali obdelavo s strani drugih podjetij skupine Henkel, s pripisom avtorja fotografije, časovno in vsebinsko neomejeno in brez pravice do posebnega plačila, razen prejema darila, do katerega je udeleženec upravičen, če izpolnjuje pogoje.

Vsak udeleženec sam odgovarja za vsebino objavljene fotografije. Objavljanje vsebin, ki kršijo pravice tretjih oseb, ali vsebin, ki so nedostojne, vulgarne, nespoštljive ali nezakonite, ni dovoljeno. Zagotavljanje lažnih podatkov z namenom goljufije ali sodelovanje v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ni dovoljeno. Organizator si pridržuje pravico odstraniti takšno vsebino, ki jo pošlje udeleženec, in diskvalificirati udeleženca iz natečaja.

Iz sodelovanja so izključeni zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani in vsi ostali zaposleni ali osebe, ki so kakorkoli povezane z organizatorjem. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s soglasjem zakonitega zastopnika, lahko prejmejo nagrado ob upoštevanju pravil natečaja.

 

5. Nagrade in darila za prvih 150 udeležencev

Vsak udeleženec, ki bo izpolnil pogoje za sodelovanje v natečaju, bo od Treeceleta prejel nagrado v obliki sajenja 3 dreves v Keniji ter brezplačno lepilo Loctite od organizatorja.

Dodatno prvih 150 udeležencev prejme posebno darilo v obliki ročno izdelane zapestnice.

 

6. Obvestilo o podelitvi darila in njegova izročitev

Vsem udeležencem bodo darila dostavljena najkasneje 30 dni po zaključki natečaja, na pisno posredovan naslov po elektronski pošti. Organizator ne odgovarja za morebitno zamudo pri dostavi ali izgubo pošiljke, poslane na naslov udeleženca.

V primeru, da darila ni mogoče dostaviti na naslov, sporočen organizatorju, ali ga udeleženec ne prevzame, se šteje, da se je udeleženec odpovedal pravici do prevzema darila.

 

7. Pogoji za sodelovanje na natečaju

S sodelovanjem na natečaju udeleženci potrjujejo, da so prebrali pravila natečaja in pogoje sodelovanja, da jih razumejo in se z njimi strinjajo.

 

8. Drugi pogoji

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli med trajanjem natečaja spremeni, odpove ali kako drugače spremeni natečaj in domene. Pravila natečaja se lahko tekom trajanja spremenijo ali dopolnijo. Organizator natečaja ne odgovarja za morebitno škodo ali morebitno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi nastala zaradi priprave ali izvedbe kakršnihkoli dejanj, sodelovanja na natečaju ali obdarovanja v okviru natečaja ali v zvezi z njim.

Organizator natečaja ne odgovarja za izgubo, nedostavo, zamudo ali poškodbo nagrade v primeru njenega transporta po pošti. Organizator ne odgovarja za stanje dostavljene nagrade, morebitne reklamacije pa mora nagrajenec uveljavljati transportno službo.

Organizator si pridržuje pravico, da udeleženca kadarkoli med natečajem diskvalificira in brez nadomestila izbriše njegove prispevke, če udeleženec krši pogoje iz teh pravil ali če je njegovo ravnanje na natečaju v nasprotju z zakonitimi interesi organizatorja oz. drugih udeležencev ali so v nasprotju s pravnim sistemom v Sloveniji ali dobrim vedenjem.

Rezultati natečaja so dokončni, brez možnosti pritožbe. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave razpisanih nagrad z nagradami podobne vrste in ustrezne vrednosti ter do spremembe pogojev natečaja, še posebej v primeru, da nagrade organizatorju ne posredujejo za izročitev nagrajencem v skladu s pravili natečaja.

 

9. Osebni podatki

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev na natečaju je Henkel Slovenija d.o.o.., s sedežem na naslovu Industrijska ulica 23,2506 Maribor, e-pošta: lepilamb@henkel.com, tel. številka: +386 (0) 2 2222 100

Osebne podatke udeležencev natečaja obdelujemo za namene prijave na natečaj, vodenja evidence udeležencev, obveščanja udeležencev in pošiljanja nagrad. Pravna podlaga za to obdelavo so ta pravila natečaja, ki predstavljajo pogodbeni dogovor med udeležencem in organizatorjem, ki je podjetje Henkel Slovenija d.o.o.

Prejemnik osebnih podatkov udeležencev je isti kot upravitelj.

Osebni podatki bodo shranjeni pri skrbniku ves čas trajanja natečaja in še 90 dni po zaključku, tj. največ do 25.02.2024.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval organizatorju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral. Udeleženec lahko te pravice uveljavlja po e-pošti ali telefonskem stiku s podjetjem Henkel Slovenija d.o.o.

Prijavni spletni obrazec, ki je potreben za sodelovanje na natečaju in je na voljo na spletni strani www.sayyestoloctite.eu/si, vključuje naslednjo izjavo: Zgornje osebne podatke bo za namene spremljanje prijav in pošiljanje nagrad,  obdeloval Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor, e-pošta: lepilamb@henkel.com, najdlje 90 dni po zaključku natečaja. Če udeleženec to zahteva, ima pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka in, če je primerno, pravico do prenosljivosti podatkov. 

Namesti v svojo napravo

Tako bo hitreje, saj ti ne bo treba odpreti brskalnika.